Ποιοι είμαστε

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ METECO AE

H Meteco ΑΕ είναι μια ηγετική εταιρία στο χώρο της ανακύκλωσης και παρέχει ένα εύρος υπηρεσιών σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πελατών από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1978, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ασκεί τις δραστηριότητες της σε 2 παραγωγικές μονάδες συνολικής έκτασης 35,000 τ.μ. Διατηρεί εμπορικές σχέσεις με περισσότερες από 10 χώρες της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ!

Συνεργαστείτε με μια από τις πλέον πρωτοπόρες και άρτια

οργανωμένες μονάδες ανακύκλωσης.

ΥΨΗΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004. Ολόκληρη η λειτουργία της εταιρίας είναι προσανατολισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η πιστοποίηση μας κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2008 επισφραγίζει τη συνεχή μας προσπάθεια για ποιοτικές υπηρεσίες. Επενδύουμε συνεχώς σε υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Είμαστε πιστοποιημένοι για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας κατά την Εργασία που εφαρμόζουμε. Φροντίζουμε στην πράξη για αυτό μέσα από την εφαρμογή αυστηρών κανόνων και μέτρων προστασίας.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Συμμετέχουμε στο Bureau of International Recycling (BIR), της διεθνούς ομοσπονδίας που εκπροσωπεί την παγκόσμια κοινότητα βιομηχανιών και οργανισμών ανακύκλωσης.

36000

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

29

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

2005

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακύκλωσης

μετάλλων και αυτοκινήτων.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Είμαστε Επίσημο Κέντρο Απόσυρσης Αυτοκινήτων αδειοδοτημένο από την Ελληνική Πολιτεία.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αγοράζουμε, συλλέγουμε, μεταφέρουμε, και διαχειριζόμαστε σκραπ μετάλλων και σιδήρων.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Προσφέρουμε υπηρεσίες αποξήλωσης εργοστασίων και απομάκρυνσης απαξιωμένου τεχνικού εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Παρέχουμε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από αυτοκίνητα απόσυρσης.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά εξοπλισμό επεξεργασίας απόβλήτων 14 κατασκευαστικών οίκων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα επενδύσεων, τεχνολογίας και στρατηγικής.