Ανακύκλωση Μετάλλων

Κερδίστε περισσότερα από το σκραπ μετάλλων!

Αγοράζουμε παλιά σίδερα και μέταλλα, καλώδια, ηλεκτρικές συσκευές, καταλύτες και μπαταρίες αυτοκινήτων.

Παρέχουμε κάδους σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εργοτάξια για την προσωρινή αποθήκευση σκραπ μετάλλων.

Αγοράζουμε καταλύτες αυτοκινήτων και φορτηγών για ανακύκλωση και φροντίζουμε για τη συλλογή τους από το χώρο σας.

Διαθέτουμε στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά μηχανήματα και τεχνολογίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.

Αναλύουμε τη χημική σύσταση του σκραπ μετάλλων με υπερσύγχρονους φορητούς αναλυτές λειτουργίας ακτίνων Χ.

Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονα συστήματα για την ανίχνευση ραδιενεργώς εμποτισμένων αποβλήτων και μετάλλων.