Ανακύκλωση Μετάλλων

Κερδίστε περισσότερα από το σκραπ μετάλλων!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΡΑΠ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αγοράζουμε παλιά σίδερα και μέταλλα, καλώδια, ηλεκτρικές συσκευές, καταλύτες και μπαταρίες αυτοκινήτων.

ΚΑΔΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Παρέχουμε κάδους σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εργοτάξια για την προσωρινή αποθήκευση σκραπ μετάλλων.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αγοράζουμε καταλύτες αυτοκινήτων και φορτηγών για ανακύκλωση και φροντίζουμε για τη συλλογή τους από το χώρο σας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαθέτουμε στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά μηχανήματα και τεχνολογίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αναλύουμε τη χημική σύσταση του σκραπ μετάλλων με υπερσύγχρονους φορητούς αναλυτές λειτουργίας ακτίνων Χ.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χρησιμοποιούμε υπερσύγχρονα συστήματα για την ανίχνευση ραδιενεργώς εμποτισμένων αποβλήτων και μετάλλων.