ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Category
Ανακύκλωση σκραπ μετάλλων

Διαθέτουμε ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας καλωδίων χαλκού και αλουμινίου.

 

Με τη χρήση τεχνολογιών περιβάλλοντος ανακτούμε το μέταλλο από τον αγωγό των καλωδίων σε ποσοστό έως και 99%.

 

Οι προμηθευτές μας ποικίλουν από ηλεκτρολόγους έως και μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.