ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Category
Ανακύκλωση σκραπ μετάλλων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης απαξιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

 

Υλοποιούμε τις σχετικές εργασίες βάσει αυστηρών κανόνων ασφάλειας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.