ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Category
Ανακυκλωση Μεταλλων

Αναλύουμε τη σύσταση του σκραπ μετάλλων με τη χρήση υπερσύγχρονων φασματογράφων λειτουργίας ακτίνων Χ. Οι αναλυτές μας παρέχουν βαθμονομήσεις κραμάτων εφάμιλλες εργαστηριακών αναλύσεων.

 

Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες για την αυστηρή κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων μας βάσει των προδιαγραφών του Intitute of Scrap Recycling Industries ή τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.