Αποξήλωση εργοστασίων

Δώστε αξία στον απαξιωμένο εξοπλισμό της επιχείρησης σας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις αποξήλωσης και αποσυναρμολόγησης βιομηχανικών χώρων και εγκαταστάσεων.

Μελετούμε και σχεδιάζουμε τις εργασίες αποξήλωσης.

Αποσυναρμολογούμε τον εξοπλισμό με εκπαιδευμένους εργατοτεχνίτες.

Απομακρύνουμε τα μηχανήματα με γερανοφόρα οχήματα.

Μεταφέρουμε τον εξοπλισμό με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

Αγοράζουμε το σκραπ μετάλλων που προκύπτει από τις εργασίες.

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΣ

Παρέχουμε αξιόπιστες και θεσμικά άψογες λύσεις με τεχνογνωσία και εμπειρία ετών σε πλήθος έργων.

Αγοράζουμε το σκραπ μετάλλων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

Παραδίδουμε το χώρο άμεσα για περαιτέρω αξιοποίηση.

Χορηγούμε πιστοποιητικά περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Εφαρμόζουμε λύσεις που ανταποκρίνονται πλήρως στη νομοθεσία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή σε ανθρώπους, εξοπλισμό και όχηματα για να φέρουμε σε πέρας και τα πιο απαιτητικά έργα.

ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαθέτουμε ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για την μεταφορά του παραγόμενου σκραπ.

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαθέτουμε γερανοφόρα αυτοκίνητα για την απομάκρυνση του εξοπλισμού.

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΟΠΗΣ

Διαθέτουμε αυτοκινούμενα ψαλίδια κοπής για την περάτωση των πιο απαιτητικών έργων.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έμπειροι μηχανικοί σχεδιάζουν τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή ατυχημάτων.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γιατροί εργασίας φροντίζουν το απασχολούμενο προσωπικό στο εκάστοτε έργο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σύστημα κατά ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Έχετε κάποιο έργο αποξήλωσης; Καλέστε μας ΔΩΡΕΑΝ στο 800-1000-1000