Ειδικές Περιπτώσεις – Δικαιολογητικά

Αν ισχύει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Συνιδιοκτησία

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν επικυρωμένη εξουσιοδότηση και φωτοτυπία της ταυτότητας.

Προσωρινή ακινησία

Πρέπει να γίνει άρση ακινησίας για οριστική διαγραφή στην εφορία, ώστε η εφορία σας να στείλει υπηρεσιακά πινακίδες και άδεια στην Διεύθυνση Μεταφορών που θα γίνει και η διαγραφή. Η εφορία θα σας δώσει μια φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας και ένα διαβιβαστικό σημείωμα.

Απώλεια αδείας

Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη που δηλώνει την απώλεια της άδειας κυκλοφορίας.

Απώλεια πινακίδας(ων)

Σε περίπτωση απώλεια της μίας ή και των δύο πινακίδων, απαιτείται έγγραφο απώλειας από την Αστυνομία.

Κατάσχεση

Θα πρέπει να εξοφληθεί οποιαδήποτε οφειλή έχει προκαλέσει την κατάσχεση του οχήματος.

Κληρονομικό

Εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι θανών, θα πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομίας και αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας στα ονόματα των κληρονόμων.

Παρακράτηση

Όταν το αυτοκίνητο αγοράζεται με γραμμάτιο ή με δάνειο, η κυριότητα του οχήματος παρακρατείτε και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας ως «Παρακράτηση κυριότητας» Για να αρθεί η παρακράτηση, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη που διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει πλέον οφειλή και προβαίνει σε άρση παρακράτησης.