Ιδιώτης – Δικαιολογητικά

Ιδιώτης (Φυσικό πρόσωπο)

Απαραίτητα δικαιολογητικά απόσυρσης ανάλογα με τη νομική μορφή του ιδιοκτήτη.

  1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  2. Οι πινακίδες του οχήματος
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη
  4. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή, για τη μεταφορά και διαγραφή του οχήματος
  5. Εάν πρόκειται για φορτηγό, το βιβλίο μεταβολών.

 

Κατεβάστε εδώ την εξουσιοδότηση για την απόσυρση του αυτοκινήτου σας.